Skip to main content

WOORD IN PRAKTIJK

‘GODS LICHT MOET DOOR ONS HEEN SCHIJNEN’

Als wij hen niet helpen, wie wel? Het is een vraag die jaren geleden aan dominee Mark Munshi, directeur van partnerorganisatie CSS uit Bangladesh, gesteld werd door één van de medewerkers. Die vraag liet hem niet meer los. Als hij vertelt over zijn leven klinkt die vraag tussen de regels door.

Hoewel de vraag oorspronkelijk gesteld werd in de context van een project waarbij medewerkers bedreigd werden, past dominee Munshi de vraag ook geestelijk toe. ‘Veel mensen weten niet waar ze naartoe gaan, ook niet na dit leven. We moeten zoeken naar wegen om mensen te bereiken en hun het leven aan te bieden, want Christus is leven.’

‘Kort samengevat betekent Christus leven en liefde voor mij. Leven, zowel hier op aarde als in de eeuwigheid door Hem. Liefde omdat Christus ons oproept om de wereld in te gaan en het Evangelie te verkondigen. Er zijn zoveel teksten waarin Jezus iets zegt over liefhebben van onze naaste.’

Job had alles

‘Het geloof is alles. Het leven kent hoogtepunten en diepe dalen. Het geloof helpt ons door die diepe dalen.’ Daar kan dominee Munshi van getuigen. Op 3 september 1998 overleed zijn zoontje door een fout van een arts. Hij was slechts enkele dagen oud. ‘Je eigen kind naar het graf dragen, is het zwaarste wat een ouder kan doen.’ Het was een moeilijke tijd. Dominee Munshi worstelde met veel vragen. ‘Het geloof hielp me hier doorheen.’

Hij vond onder andere troost in het leven van Job. ‘Job had alles, maar hij raakt ook alles kwijt. Zelfs zijn vrouw adviseert hem om God te vloeken, maar in Job 2:10 lezen we Jobs antwoord: Gij spreekt als een der zottinnen spreekt; ja, zouden wij het goede van God ontvangen, en het kwade niet ontvangen? Dat vers betekent veel voor me.’

Licht

In Bangladesh vormen christenen een kleine minderheid. Hoewel geen wetten zijn die evangelisatie belemmeren, moet je voorzichtig zijn. ‘Op de Filipijnen is het bijvoorbeeld heel makkelijk om over het Evangelie te vertellen, in Bangladesh kan dat niet. Dat betekent niet dat we onze handen in onschuld kunnen wassen.’

Het komt aan op daden, aldus dominee Munshi. ‘Het Woord is belangrijk, maar onze levenswandel komt eerst. De mensen kijken naar ons, naar ons leven. Gods Licht moet door ons heen schijnen.’ Zoals een kaars in een donkere kamer insecten aantrekt, zo moet het leven van een christen aantrekkelijk zijn voor ongelovigen, maakt dominee Munshi een toepassing van Mattheus 5:13-16.

Close Menu

 

Daadkracht Online is gecreëerd in BladenMakers’ InZine.

COLOFON
Daadkracht is een uitgave van Stichting Woord en Daad voor betrokken ondernemers.

Redactie: Jacoline de Kruijf, Marlies Moret (hoofdredacteur), Rudolf Mulderij (eindredactie), Hannah Neele

Ontwerp en realisatie: BladenMakers.nl

Uitgave Stichting Woord en Daad, Postbus 560, 4200 AN Gorinchem, 0183-611800, IBAN: NL64RABO0385487088
[email protected]

EERDERE EDITIES
Sept ’22
April ’22