Skip to main content

PRIKBORD

IN HET KORT

Gratis glossy Geloof en Werk

‘Het geloof ligt bovenop de tafel bij Woord en Daad,’ vertelt collega Cees Oosterhuis in het eenmalige magazine Deel! Dit magazine gaat in op het onderzoek dat vanuit CHE, Lely Zorggroep en Woord en Daad is gedaan naar de meerwaarde van geloof op de werkvloer. Zo vertellen onder andere medewerkers van deze drie organisaties over de rol van geloof in hun werk, geeft de redactie vuistregels om een christelijke identiteit praktisch vorm te geven in een bedrijf en gaan Robert van Putten en Mirjam van der Vegt in gesprek over rust.

Benieuwd naar de glossy?
Mail naar [email protected] en wij sturen u de glossy digitaal toe.

Podcast Geloof en Werk

Werk heeft in onze calvinistische traditie grote waarde. En dat is mooi, zeggen dr. ir. Jan van der Stoep (bijzonder hoogleraar christelijke filosofie) en Rina Molenaar (directeur Woord en Daad). Maar tegelijkertijd lopen we hier in het westen het gevaar om onze identiteit te veel te laten bepalen door ons werk. ‘We hebben het hier over zingeving. Het is dan net of wij zingeven aan het werk. Maar volgens mij ontvang je ‘zin’. De wereld is zinvol en door te werken mag je meedoen in die zinvolle wereld,’ zegt Jan van der Stoep.

Onderzoek verbinding identiteit en werk

Wat betekent het om een christelijke professional te zijn? Hoe verbind je christelijk geloof en professioneel handelen? De afgelopen jaren hebben de Christelijke Hogeschool Ede, Woord en Daad en Lelie zorggroep gezamenlijk onderzoek laten doen naar dit thema. Bij Woord en Daad lag de focus op de uitwerking van ons programma Werk en Opleiding, waarin we jongeren verbinden met de wereld van werk en ondernemerschap.

Close Menu

 

Daadkracht Online is gecreëerd in BladenMakers’ InZine.

COLOFON
Daadkracht is een uitgave van Stichting Woord en Daad voor betrokken ondernemers.

Redactie: Jacoline de Kruijf, Marlies Moret (hoofdredacteur), Rudolf Mulderij (eindredactie), Hannah Neele

Ontwerp en realisatie: BladenMakers.nl

Uitgave Stichting Woord en Daad, Postbus 560, 4200 AN Gorinchem, 0183-611800, IBAN: NL64RABO0385487088
[email protected]

EERDERE EDITIES
Sept ’22
April ’22